Satsa på avhärdning

Avhärdning är en vattenbehandling för att ta bort hårdheten i vattnet. Om du vill, läs mer om avhärdning här. Även om man tar bort hårdheten, så bevaras salterna. När man gör detta, så blir det mindre kalk i vattnen. För att kunna avhärda vatten, så kan det vara bra att ha en avhärdningsanläggning. En sådan kan du hitta hos Eurowater. Med hjälp av en sådan anläggning så minskar man både kalcium och magnesium i vattnet. Det med hjälp av en katjonbrytare. Man gör ett jonbyte, så att kalcium och magnesium byts mot natrium. Avhärdat vatten brukar användas för ångpannanläggningar, fjärrvärmeanläggningar, tvättstugor, kyltorn, sköljprocesser, tvätt, diskning med mera. Det är många fördelar med att avhärda vattnet!

Varför avhärda vatten?

Att satsa på avhärdning av vattnet är bra för att bli av med kalken som annars kan bli. Med avhärdat vatten så hindras bildningen av kalciumlagringar i rörledningar, i fjärrvärmeinstallationer och så vidare. Man slipper även använda sig av kemikalier. Det gör att man kan optimera energianvändningen i varmvattenenheter och pannor. Man förlänger även anläggningarnas livslängd på bra sätt. Det går att använda en avhärdningsanläggning med både varmt vatten så väl som med kallt vatten. Eurowater har ett bra produktsortiment som består av flera standardanläggningar, alla konstruerade och tillverkade internt. Det går även att få speciallösningar vid behov. Om du är nyfiken på hur processen med avhärdning går till, eller vill veta mer om de olika avhärdningsanläggningarna som finns, besök då Eurowaters sida för att läsa mer. Det går även bra att kontakta dem, så kan de berätta mer om detta samt om sina övriga produkter och tjänster.